U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, 21.10.2021. godine objavljen je javni poziv za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture,s predviđenim datumom zatvaranja 08.12.2021. godine, koji je dodatno produžen do 14.12.2021. godine u 17:00 sati.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 27 pristiglih prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijska posjeta na terenu.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 6 prijava za finansiranje putem projekata EU4AGRI.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

Red. Br.Naziv podnosioca prijaveOdabrana prijavaOsvojen broj bodova – ocjenjivanje projektnog prijedloga po osnovnim kriterijimaOsvojen broj bodova po kvalitativnim kriterijima
1.Opština RudoDA123145
2.Grad GradiškaDA12690
3.Grad MostarDA11523
4.Grad ZenicaDA11165
5.Opština TeslićDA11072
6.Opština ŠamacDA105110

Lista prijava koje nisu predložene za finansijsku podršku

Prijave koje su zadovoljile opće kriterije ali nisu zadovoljile bodovni prag – osvojile su manje od 105 bodova na osnovu ocjene projektnog prijedloga po osnovnim kriterijima.

Red.
Br.
Naziv podnosioca
prijave
Odabrana
prijava
Osvojen broj bodova
Ocjenjivanje projektnog prijedloga po osnovnim kriterijima
1.Grad Istočno SarajevoNE89
2.Općina KalesijaNE73
3.Grad DerventaNE68
4.Opština PetrovoNE60
5.Opština VukosavljeNE54

Prijave koje nisu zadovoljile opće kriterije.

Red. Br.Naziv podnosioca prijaveOdabrana prijava
1.Općina BrezaNE
2.Općina MaglajNE
3.Opština FočaNE
4.Opština Istočna IlidžaNE
5.Opština ModričaNE
6.Opština NevesinjeNE
7.Opština StanariNE
8.Opština VlasenicaNE
9.Opština PaleNE
10.Općina ČelićNE
11.Opština KalinovikNE
12.Općina KupresNE
13.Opština DrvarNE
14.Opština GackoNE
15.Opština RogaticaNE

Prijave koje nisu uspješno prošle verifikacijsku provjeru.

Red. Br.Naziv podnosioca prijaveOdabrana prijavaOsvojen broj bodova
Ocjenjivanje projektnog prijedloga po osnovnim kriterijima
1.Opština BrodNE130 / Tokom verifikacijske posjete utvrđeno je da stanje na terenu nije u skladu sa stanjem navedenim u prijavi.

Svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 04. aprila 2022. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta www.eu4agri.ba, kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.