Projekat EU4AGRI-Recovery je 1. septembra 2022. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a koji je zatvoren 31. oktobra 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje koncepta projekta izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 55 pristiglih prijava prema administrativnim i opštim kriterijima javnog poziva, te evaluacija koncept projekata, kao i verifikacijska posjeta na terenu.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 145 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 50 bodova za nastavak evaluacije koncept projekata.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 44 korisnika koji su kvalificirani za pružanje tehničke podrške, te za potencijalno finansiranje putem projekta EU4AGRI-Recovery. Učešće u programu tehničke pomoći ne podrazumijeva automatski i obavezu finansiranja. Samo oni podnosioci prijave koji nakon dostavljanja punog projektnog prijedloga budu pozitivno ocijenjeni od strane komisije, mogu biti finansirani kroz ovaj javni poziv.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

R. br.

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija

Odabrana prijava

1.       

„Pekara UNO“ d.o.o. Doboj Istok

DA

115

DA

2.       

Preduzetnik u poljoprivredi “Rasadnik Vučković” s.p. Stojka Vučković, Prijedor

DA

115

DA

3.       

Vital Fruit d.o.o. Zenica

DA

110

DA

4.       

Poljoprivredna zadruga “Smokvica” sa potpunom odgovornošću Trebinje; PZ „Smokvica“ sa p.o. Trebinje

DA

110

DA

5.       

BOJKA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Ljubuški

DA

105

DA

6.       

DermaLab d.o.o. Ilijaš

DA

105

DA

7.       

Greens d.o.o. Vogošća

DA

105

DA

8.       

A.C. AMAZONE COMPANY d.o.o. Prozor-Rama

DA

100

DA

9.       

Naturalis d.o.o. Prozor-Rama

DA

100

DA

10.    

PERKAN d.o.o. Kupres

DA

100

DA

11.    

Milo Selo d.o.o. Lukavac

DA

95

DA

12.    

EKO-BOSANSKA POSAVINA d.o.o. Derventa

DA

95

DA

13.    

“BIO BRAND” d.o.o. Jablanica

DA

95

DA

14.    

Mlinarsko pekarska industrija “MLIN” d.d. Ustikolina

DA

95

DA

15.    

ANDRIĆ-FARM d.o.o. Pelagićevo

DA

95

DA

16.    

Voćni rasadnik d.o.o. Srebrenik

DA

95

DA

17.    

Šumska Tajna d.o.o. Ribnik

DA

95

DA

18.    

REBRONJA d.o.o. Doboj – Istok

DA

90

DA

19.    

“BONY” d.o.o. Tuzla

DA

90

DA

20.    

Cvijeta d.o.o. Prnjavor

DA

90

DA

21.    

Oliva d.o.o. Prćavci, Čapljina

DA

85

DA

22.    

Mesna industrija “Semko” d.o.o. Visoko

DA

85

DA

23.    

Swity d.o.o. Gradačac

DA

85

DA

24.    

EURO MEAT  d.o.o. Maglaj

DA

85

DA

25.    

Malucanović d.o.o. Posušje

DA

85

DA

26.    

KOKA-PRODUKT d.o.o. Domaljevac-Šamac

DA

80

DA

27.    

Poljoprivredna djelatnost “Voćnjaci-Ivanović” Tolisa

DA

80

DA

28.    

BROJLER d.o.o. Sarajevo

DA

80

DA

29.    

“RIMA PAK” d.o.o. Zenica

DA

80

DA

30.    

Mljekara PAĐENI d.o.o. Plana, Bileća

DA

80

DA

31.    

Agromix d.o.o. Doboj

DA

80

DA

32.    

OR Pekara ”Kabil” Tuzla, vl. Kabil Mirza

DA

80

DA

33.    

MONS-PRODUKT d.o.o. Teslić

DA

80

DA

34.    

„EKOMED-MK“ d.o.o. Crkvina

DA

75

DA

35.    

Vimar groupe d.o.o. Visoko

DA

75

DA

36.    

“Đurić” d.o.o. Modriča

DA

75

DA

37.    

„FOJNICA MILK“ vl. Nermin Omanović, Fojnica

DA

75

DA

38.    

Subašić d.o.o. Tešanj

DA

70

DA

39.    

Poljoprivredna zadruga Gorštak sa p.o. Laktaši

DA

70

DA

40.    

GRANDCOMMERCE d.o.o. Kozarska Dubica

DA

70

DA

41.    

MBA-CENTAR d.o.o Sarajevo

DA

70

DA

42.    

Rakić Komerc d.o.o. Bijeljina

DA

65

DA

43.    

P.I. “Gradska pekara” d.o.o. Jablanica

DA

65

DA

44.    

Pekara “ĐELILBAŠIĆ” Travnik

DA

65

DA

 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:

R. br.

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija

Odabrana prijava

1

Grajs d.o.o. Doboj

NE

/

NE

2

P.T.R.”SIRANA MILANKOVIĆ” s.p. Dalibor Milanković, Donji Palačkovci

NE

/

NE

3

CIKLON DUO d.o.o. Srbac

NE

/

NE

4

Regius d.o.o. Klepci-Čapljina

NE

/

NE

5

SINES d.o.o. Brčko

NE

/

NE

6

M&R d.o.o. Nevesinje

NE

/

NE

7

Heti d.o.o. Ljubinje

NE

/

NE

8

SD “RAMČE” vl. Hidajet Fejzić, Žepče

NE

/

NE

9

Farma DURMIŠ, vl. Durmiš Ređib, Zenica

NE

/

NE

10

SUMAKS d.o.o. Tešanj

NE

/

NE

11

Ukus i miris gusto e sapore d.o.o. Tuzla

NE

/

NE

 

Pored objave preliminarne liste korisnika na EU4AGRI web stranici, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 23. mart 2023. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4AGRI-Recovery
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.