Projekat EU4AGRI je 16. septembra 2022. godine objavio Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima, koji je zatvoren 28. decembra 2022. godine i na koji je zaprimljeno 28 prijava. Prihvatljivi podnosioci prijave na ovaj Javni poziv bile su jedinice lokalne samouprave.

Pristigle prijave su ocijenjene prema opštim kriterijima, kriterijima prihvatljivosti i kvalitativnim kriterijima Javnog poziva. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava i terenskih posjeta, sačinjena je preliminarna lista od 17 podnosilaca prijava za finansiranje putem projekta.  

 Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli.  

 

Naziv podnosioca prijave

Krajnji korisnici podrške

Opšti kriteriji i kriteriji prihvatljivosti

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Terenska verifikacija 

Odabrana prijava

1. 

Opština Srbac

 

Bojan Lazić,

Dragan Đurđević,

Jovo Gužvić

DA 

183,00

DA 

DA 

2. 

Općina Tešanj

UPP Dječji san,

KUD Behar

DA 

172,00

DA 

DA 

3. 

Opština Berkovići

Željko Kuljić,

Slaviša Okuka,

Milivoje Janjoš,

Zdravko Kojović,

Stojan Radišić

DA 

165,00

DA 

DA 

4. 

Općina Sanski Most

Esma Korlat,

Raza Lokmić,

Farma HA-TA,

Enes Bahtić,

Mesud Džamastagić,

Hilmija Mašić

DA 

162,66

DA 

DA 

5. 

Opština Ribnik

Dušan Milun,

Predrag Sladojević,

David Tomić,

Mara Petrović

DA 

155,00

DA 

DA 

6. 

Grad Široki Brijeg

HKUD Crnač

DA 

150,00

DA 

DA 

7.

Grad Laktaši

Vlado Zečević,

Boško Babić,

Jelena Malešević,

Slavko Radetić,

Aleksandar Kuzmanović,

UG centar za djecu, mlade i porodicu

DA 

145,55

DA 

DA 

8

Grad Istočno Sarajevo

 

Dragan Batinić s.p.,

Ljiljana Pržulj,

Arsen Jugović

DA 

148,00

DA 

DA 

9.

Opština Milići

Jelka Kandić,

Miloš Perišić,

Marko Tomić,

Snežana Đurić,

Avdija Jašić,

Radenko Knežević

DA 

141,00

DA 

DA 

10.

Općina Velika Kladuša

Fikret Durić,

Alen Sulejmanagić,

Mirsad Brkić

DA 

135,67

DA 

DA 

11.

Opština Gacko

Marko Vuković,

Milenija Sušić,

Dejan Vidaković,

Marko Šumić,

Daliborka Grčić,

Nada Milinković,

Branka Buha

DA

134,00

DA

DA

12

Općina Kupres

OPG Bile,

OPG Vrila,

OPG Ića

DA

131,25

DA

DA

13.

Opština Bosansko Grahovo

Ljilja Vještica,

Miloš Bojinović,

Stanko Sarić

DA

129,25

DA

DA

14.

Općina Breza

Omer Dedić,

Poljoprivredni proizvođač “ESMA”,

Jusuf Frljak,

SPP Zaimović,

“DEDIĆ MED”

DA

127,71

DA

DA

15.

Grad Gračanica

Muhamed Sinanović,

Nermina Mehmedović,

Esed Mujić,

Hazima Topčagić,

Ševal Džafić,

Ibrahim Nurić

DA

127,66

DA

DA

16.

Općina Novi Travnik

Gabrijela Mlakić,

Igor Božić,

Mišo Skopljaković

DA

127,66

DA

DA

17.

Opština Prnjavor

SPKD “Prosvjeta”

 

DA

112,00

DA

DA

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu: 

 

Naziv podnosioca prijave 

Opšti kriteriji 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Terenska verifikacija 

Odabrana prijava

1.

Opština Modriča

DA

140

NE

NE

2. 

Opština Istočni Stari Grad

NE

/

/

NE

3. 

Općina Jablanica

NE

/

/

NE

4. 

Općina Vogošća

NE

/

/

NE

5. 

Opština Kneževo

NE

/

/

NE

6. 

Opština Šipovo

NE

/

/

NE

7.

Općina Kakanj

NE

/

/

NE

8.

Grad Gradiška

NE

/

/

NE

9.

Općina Bosanski Petrovac

NE

/

/

NE

10.

Grad Mostar

NE

/

/

NE

11.

Opština Novi Grad

NE

/

/

NE

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama Javnog poziva, svi podnosioci prijava su obaviješteni o rezultatima javnog poziva.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor, uz odgovarajući dokaz, u roku od 7 dana od dana objave preliminarne liste. Prigovori se predaju u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili kurirskom poštom na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekt EU4AGRI, UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo

Krajnji rok za podnošenje prigovora je 15. maj 2023. godine do 17:00 sati.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.