U Tesliću je od 23. do 24. novembra 2021. godine organizovan dvodnevni susret u okviru kojeg je održana prezentacija EU4AGRI rezultata istraživanja o potražnji i ponudi poljoprivrednih savjetodavnih usluga i stručna radionica na temu “Službene kontrole u vinogradarstvu i vinarstvu”.

Cilj ove radionice bio je informisati predstavnike institucija i poljoprivredne konsultante o unapređenju i modernizaciji sistema službenih kontrola u BiH, obuci inspektora za primjenu standardiziranih kontrola u procesu proizvodnje grožđa i vina, kako bi isti bili u skladu sa EU zakonodavstvom i najboljim praksama.

Pored toga, eksperti iz Češkog Instituta za certificiranja i kontrolu u poljoprivredi (UKZUZ), g. Petr Vaculik i g. Rostislav Gruna tokom radionice predstavili su zahtjeve nove EU regulative, te korištenje sistema sljedivosti i kontrola u EU.

Događaju je prisustvovalo 20 predstavnika nadležnih institucija i organa u BiH, prvenstveno predstavnici institucija nadležni za inspekcijski nadzor dok su EU4AGRI istraživanje prezentovali predstavnici kompanije ERNST & YOUNG koja je u suradnji sa VALICON sprovela ovo istraživanje.

Nakon održane obuke u planu je organizacija niza specijaliziranih teroijskih i praktičnih obuka, kao i podrška u izradi potrebnih metodologija, moderniziranih registara itd., kako bi se pomoglo daljnjem usklađivanjua ovog sektora sa zakonodavstvom Evropske unije.

Pored toga, EU4AGRI će uskoro objaviti cjelokupno istraživanje o potražnji i ponudi poljoprivrednih savjetodavnih usluga.

Događaj je organizovan u okviru projekta „Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini – EU4AGRI“, koji finansira Evropska unija, a realiziraju i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).