Prilog 10 – Izjava o nepostojanju neispunjenih obaveza