Prilog 2 – Izjava o poslovanju u skladu sa UN global compact