Prilog 2c – Projektni prijedlog_JP za preradjivacke kapacitete, april 2022 –