Prilog 2d – Projektni prijedlog_JP za preradjivacke kapacitete, april 2022 –