Prilog 5-Rekapitulacija-sirovina_JP za preradjivacke kapacitete, april 2022 –