Prilog 6-UN-globalni-principi_JP za preradjivacke kapacitete, april 2022 –