Projekat Evropske unije EU4AGRI je 25.05.2021. godine objavio Javni poziv za konsultante za učešće na obuci pripreme projektnih prijedloga i izrade poslovnih planova.

Po zatvaranju javnog poziva 08. juna 2021. godine, zaprimljeno je ukupno 66 prijava: 38 prijava za konsultante za Osnovni nivo obuke za pisanje poslovnih planova i projektnih prijedloga i 28 prijava za Napredni nivo obuke za pisanje poslovnih planova i projektnih prijedloga.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva.

U nastavku objavljujemo rang listu za oba nivoa obuke za pisanje poslovnih planova i projektnih prijedloga.