RURALNI TURIZAM

Izrazito interdisciplinarni karakter turizma u ruralnim područjima zahtijeva primjenu holističkog pristupa upravljanju razvojem i stvaranje integrisanog turističkog proizvoda cijelog šireg područja. Održivi razvoj ruralnog turizma je proces koji omogućava njegov rast i razvoj bez uništavanja i eksploatacije faktora na kojima počiva, kao što su zdrava klima, nezagađeni zrak, tlo i voda, očuvana priroda, sačuvana arhitektonska i sociokulturna obilježja, slikoviti krajolik. U budući napredak ruralnog turizma potrebno je ugraditi sve principe održivog razvoja, odnosno, ekološke, sociokulturne i posebne ekonomske principe održivog razvoja.

U okviru EU4Agri projekta, predviđa se pružanje podrške razvoju ruralnog turizma, što otvara mogućnosti poljoprivredno-prehrambenim proizvođačima za razvoj dodatnih izvora prihoda, uključujući seoske obrte i proizvode, imajući u vidu bogatu kulturnu, prirodnu, istorijsku i gastronomsku baštinu BiH.

Podrška se osigurava i za socioekonomske aktivnosti u ruralnim područjima, uključujući razvoj ruralnih usluga i preduzetništva. Projekat potpomaže razvoj usluga i dodatne vrijednost, potičući veze između poljoprivredne proizvodnje i drugih usluga u poljoprivredi i šumarstvu.

Tu je i podrška malim obrtničkim preradama; povećanje proizvodnje i tržišnog položaja lokalnog obrta; usluge podrške stanovništvu ruralnih područja; šumska sječa manjih razmjera, sječa i prerada drva; obnovljivi izvori energije (npr. biomasa i biogoriva); šumski nedrvni proizvodi i ostale djelatnosti izvan poljoprivrednih gazdinstava; kao i servisni centri koji omogućuju zajedničko vlasništvo nad opremom, poljoprivredom, hranom, drvnom i obrtničkom proizvodnjom, preradom i marketingom; inkubatori koji podržavaju preduzetništvo, IKT, znanje i slično.