U okviru projekta EU4AGRI-Recovery od 23. do 25. augusta, održana je radionica za proizvođače vina s ciljem podizanja svijesti i jačanja znanja i vještina u oblasti održive, zelene i otporne ekonomije.

Radionica za četiri (4) bh. korisnika je organizirana kroz paralelne obuke, na dvije različite teme. Jedna obuka je bila usmjerena ka razmjeni praktičnih iskustava, te kako rukovati mašinama za presu ulja i separatorom, sa ciljem povećanja efektivnosti ekonomskih prihoda korisnika.

Ulje grožđa je proizvod nastao preradom otpadnog vina, te pruža dodatni prihod vinarijama.

Druga obuka održana je na Mendel univerzitetu, te je također organiziran i praktični dio za proizvodnju bezvirusnog sadnog materijala dvije autohtone vinske vrste, Blatina i Žilavka. Na taj način bi se došlo do sadnog materijala bez virusa autohtone bh. sorte, za podršku bh. proizvođačima vinove loze.

„Podrška Evropske unije oporavku i otpornosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI-Recovery) 2.5-godišnja je inicijativa (2021-2023), s ciljem podrške Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja.

Projekat EU4AGRI Recovery finansira Evropska unija u vrijednosti od 5 miliona eura, a zajednički ga provode Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Češka razvojna agencija (CzDA). Projekat je komplementaran projektu EU4AGRI (2020-2024).