FAQ Tag: Podrška investicijama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u BiH

Nabavka opreme

Poštovani, zanima nas da li u okviru ovog poziva je prihvatljiva nabavka opreme koja vrši fizičko hemijsko ispitivanje hrane i hrane za životinje? Poštovani, zahvaljujemo na iskazanom interesu. Oprema za fizičko i hemijsko ispitivanje hrane nije prihvatljiva investicija po ovom javnom pozivu.

Aplikacija pilot projekta

Molimo informaciju u vezi mogucnosti apliciranja na EU4Agri sa pilot projektima: 1.”Proizvodnja bio gasa na farmama (krava, pilica ..) fermentacionom tehnologijom, proizvodnja komposta, peletiranje i proizvodnja el.energije” 2. Proizvodnja el energije iz drvenih ostataka gasifikacionim postupkom” Poštovani, u okviru ovog javnog poziva su generalno dozvoljene investicije u instalacije za proizvodnju električne i toplotne energije iz […]

Koliki trebaju biti godišnji prihodi?

Obracam Vam se u vezi EU4Agri poziva primarna proizvodnja. Da li je eliminatorni uvijet da obrt/preduzetnik, preduzeće ili zadruga (uključujući i povezana lica) je imalo godišnji prihod manji od 3 miliona KM u 2019. godini (dokaz: dostavljeni finansijski izvještaji za 2019. godinu i bruto bilans za Poštovani, zahvaljujemo na interesu za naš javni poziv. Godišnji […]