Obavještavamo sve zainteresovane da je 22. septembra ažuriran Javni poziv za mjeru podrške jačanju poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim organizacijama.

Korekcija se odnosi na tehničku ispravku u Prilogu 3 – Budžet projekta.

Novi obrazac Prilog 3 sa unešenim ispravkama dostupan je na sljedećem linku.

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem web stranice projekta, eu4agri.ba.

Prijave se mogu podnijeti od 25.07.2022. godine, a krajnji rok za prijavu je 23. septembar 2022. godine, do 17:00 sati.