Projekat EU4AGRI-Recovery, obavještava da su izvršene izmjene Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u BiH.

Izmjene se odnose na sljedeću prateću dokumentaciju za prijavu na ovaj javni poziv:

  • Izmjene u Prilogu 2 – Budžet:
  1. Ažuriran je obrazac Prilog 2 Budžet prijedloga projekta gdje je ažurirana formula u redu 48C i 48D, te Vas ljubazno molimo da koristite isključivo novi ažurirani Budžet.

Kompletan javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je putem sljedećeg linka.

Prijave se mogu podnijeti do 17. august 2023. godine do 15:00 sati.