Projekat EU4AGRI obavještava da su ažurirana dva trenutno otvorena Javna poziva.

U okviru Javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ažuriran je  dio koji se odnosi na posebne kriterije 2.7.2.5.Sektor prerade žitarica i uljarica. Dodata je sljedeća rečenica:

minimalna godišnja prerada žitarica (u 2022. godini) iznosi 2 tone isključivo za sektor proizvodnje kraft piva”

Izmjene se odnose na dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.sljedeću prateću dokumentaciju za prijavu na javni poziv.

Dodatno, krajnji rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je produžen, te je novi krajnji rok za prijavu 12.juli 2023., do 15:00 sati.

Kompletan Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je putem sljedećeg linka.

 

Što se tiče Javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor, također je produžen krajnji rok za podnošenje prijava, do 14.jula 2023., do 15:00 sati. 

Kompletan Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je putem sljedećeg linka.