Projekat EU4AGRI, obavještava da su izvršene izmjene Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informaciono-komunikacijskih tehnologija u poljoprivredu.

Izmjene se odnose na sljedeću prateću dokumentaciju za prijavu na ovaj javni poziv, te se navedene izmjene nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava ovog Javnog poziva.

  1. U sklopu tačke 2.1. precizirano je da podnosilac prijave mora imati osnovnu djelatnost 62.0 i/ili 63.01.
  2. U sklopu tačke 2.1. dodato da članovi iz kategorije 2 se moraju aktivno baviti poljoprivredno-prerađivačkim aktivnostima minimalno u period od godine dana do datuma objave javnog poziva
  3. U tačku 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave i prijave dodato da članovi iz kategorije 2 se moraju aktivno baviti poljoprivredno-prerađivačkim aktivnostima minimalno u period od godine dana do datuma objave javnog poziva
  4. U tački 3.1. Potrebna dokumentacija dodato pojašnjenje šta je dokaz za aktivno bavljenje poljoprivredno-prehrambenim aktivnostima u period od minimalno godinu dana od datuma izmjene javnog poziva.

Izmjene u Prilogu 2 – Budžet:

  1. Ažuriran je obrazac Prilog 2 Budžet prijedloga projekta gdje je dato ilustrovano pojašnjenje na koji način treba prikazati troškove izrade softverskog I IoT rješenja. 

Kompletan javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je putem sljedećeg linka.

Prijave se mogu podnijeti do 23. juni 2023. godine do 15:00 sati.