Obavještavamo sve zainteresovane da je 02. februara 2023. produžen rok za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10. mart 2023. godine, do 15:00 sati.

Svi zainteresovani za ovaj Javni poziv mogu pristupiti putem ovog linka.

Još jednom obavještavamo sve zainteresovane da je za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, proces prijava omogućen isključivo elektronskim putem, koristeći online sistem javnipoziv.undp.ba ili direktno putem ovog linka.