Projekat EU4AGRI-Recovery obavještava sve zainteresovane da je produžen rok za prijave na Javni poziv za za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u BiH. 

Krajnji rok za prijave je 25. augusta 2023. godine do 15:00.

Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je putem sljedećeg linka.