Tokom 27. i 28. septembra, održana je uspješna dvodnevna radionica na temu “Mapiranje rizika u pripremi i implementaciji Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju”. Ova značajna radionica okupila je 17 predstavnika i predstavnica ključnih institucija u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Predavači na radionici dolazili su iz različitih zemalja regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Alisa Hadžiabulić iz Bosne i Hercegovine, te Jasmina Miljković i Bojana Gladović iz Srbije, zajedno su podijelili svoje stručno znanje s učesnicima i učesnicama.

Svrha radionice bila je omogućiti potpuno razumijevanje potencijalnih rizika koji se mogu pojaviti ili već postoje u procesima dodjele sredstava podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju. Također, radionica je pomogla sagledati buduće potrebe, rizike i ključne faktore koji treba uzeti u obzir u procesu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, s posebnim naglaskom na osiguravanje podrške razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju putem pretpristupnih fondova EU.

Glavni ciljevi radionice bili su razumijevanje važnosti mapiranja rizika kao alata za identifikaciju, procjenu i upravljanje potencijalnim prijetnjama i izazovima u planiranju i provedbi programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Dodatno, prepoznavanje i razumijevanje različitih vanjskih i internih rizika koji mogu utjecati na uspješnost programa novčanih podrški, kao i identifikacija mjera za smanjenje vjerovatnosti ili utjecaja identificiranih rizika bili su jedan od ciljeva radionice.

Također, kao jedan od glavnih ciljeva bilo je i predstavljanje primjera programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz zemalja u okruženju, posebno iz Srbije, kako bi se polaznici upoznali s konkretnim situacijama i unaprijedili proces identifikacije i adresiranja rizika, te sticanje znanja o ispunjavanju uslova za korištenje EU fondova, pravnoj i institucionalnoj strukturi u zemljama okruženja (iskustvima u praksi, s posebnim osvrtom na način na koji Srbija koristi EU fondove i njihov uticaj na razvoj poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj).

Radionica je privukla pažnju ključnih aktera u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja te vjerujemo će doprinijeti boljem razumijevanju i upravljanju rizicima u ovim važnim oblastima.

Ova inicijativa predstavlja korak naprijed prema jačanju poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini u skladu s evropskim standardima.