Jedini ovlašteni i službeni kanali za prezentaciju Javnih poziva jesu prezentacije i informativne sesije koje organizuje projektno osoblje EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery projekata. Napominjemo da nije dozvoljeno obavljati javne prezentacije Javnih poziva bez prethodnog pismenog odobrenja EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery Projekta.

Javni poziv za diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

Displaying 1 - 20 of 228123456

Da li će projekat ovog javnog poziva biti raeliziran u opštini Cazin
Datum upita: 27-09-2022

Poštovani, javni poziv je otvoren za sve jedinice lokalne samouprave sa područja BiH. U jedinici lokalne samouprave u kojoj imate registrovano prebivalište (fizička lica) ili sjedište pravnog lica trebate provjeriti da li će vaša jedinica lokalne samouprave (opština/općina, grad) pripremati prijavu za ovaj javni poziv.

Da li poljoprivredni proizvođač može direktni korisnik ako koristi prostor u vlasništvu JLS pod zakup ili drugog lica a objekat ima upotrebnu dozvolu, tj. da li se može napraviti višegodišnji ugovor o zakupu?
Datum upita: 28-09-2022

Poštovani, Poljoprivreni proizvođači su prihvatljivi krajnji korisnici ako sa vlasnikom prostora koji koriste imaju ugovor o zakupu na minimalno pet godina od dana objave ovog javnog poziva.

Da li će u skorije vrijeme biti organizovana online info sesija vezano za ovaj Javni poziv?
Datum upita: 28-09-2022

Poštovana, Na Facebook stranici projekta EU4AGRI postavljen je snimak online infosesija koja je održana 20. septembra 2022. godine.

Dali udruzenja mogu da apliciraju za zavrsetak izgradnje objekta koji je u vlasnistvu JLS, ako su ona krajnji korisnici tog objekta?
Datum upita: 29-09-2022

Poštovani, Na ovaj javni poziv prijavu mogu dostaviti isključivo jedinice lokalne samouprave, koje u svojoj prijavi predlažu krajnje korisnike. Udruženja građana su prihvatljiva kao krajnji korisnik za LOT2 ovog javnog poziva. Troškovi izgradnje objekata za pružanje ekonomskih/socijalnih usluga su prihvatljivi trošak u okviru LOT2. Za izvođenje građevinskih radova potrebno je imati građevinsku dozvolu ili potvrdu nadležnog organa da za radove nije potrebna građevinska dozvola. Udruženje mora imati  ugovor sa vlasnikom objekta o zakupu na minimalno pet godina od dana objave ovog javnog poziva.

Da li moze familiji 8 clanova nezaposleni
Datum upita: 29-09-2022

Poštovani, Izbor krajnjih korisnika vrši jedinica lokalne samouprave (opština/općina ili grad). Samo jedna osoba iz jednog domaćinstva može biti krajnji korisnik podrške.

Pitanje za LOT2. Vlasnik parcele u izrazito ruralnom području bi dao istu na korištenje jednom sportskom udruženju da izgradi sportski centar. Na koji period treba biti potpisan ugovor o korištenju (spreman je dati i na period od 20 godina)
Datum upita: 30-09-2022

Poštovani, Ukoliko je predmet investicije izgradnja novog objekta krajnji korisnik mora dostaviti dokaz o vlasništvu nad zemljištem. Ugovor o zakupu zemljišta za izgradnju novih objekata nije prihvatljiv.

Poštovani, imamo oko 45 duluma zemlje u komadu i imamo u planu da proširimo naše gazdinstvo sa 300 stabala sljive,300 stabala jabuke i uvedemo 1 plastenik na OPG od opreme uzmemo traktor sa priključcima koji bi nam služio na OPG-u. Da li navedeno spada u prihvatljive investicije. Lijep pozdrav
Datum upita: 30-09-2022

Poštovani, Smjernice javnog poziva propisuju koje aktivnosti na poljoprivrednom gazdinstvu su prihvatljive i koje uslove krajnji korisnici moraju ispunjavati da bi bili prihvatljivi. Predlažemo vam da ih pažljivo pročitate. Po smjernicama javnog poziva nabavka sadnog materijala nije prihvatljiva investicija. Nabavka traktora nije prihvatljiva investicija. Nabavka plastenika i traktorskih priključaka je prihvatljiva, ukoliko je dio investicije koja je u skladu sa ciljevima javnog poiziva.

Ukoliko je privatno preduzece registrovano u Istocnom Sarajevu a realizacija projekta bi bila na ruralnom podrucju JLS Banja Luka, koja JLS u ovom slucaju je prihvatljiv podnosilac prijave - Istocno Sarajevo ili Banja Luka.
Datum upita: 30-09-2022

Poštovani, U konkretnom slučaju prihvatljivi podnosilac prijave je Grad Banja Luka kao jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji će biti realizovana investicija i/ili projektne aktinsoti.

Ovoje pitanje na nastavak prvog pitanja koje sam podnio.Čitajuči dalje ovo vaše upustvo nadalje stoji da će Lokalna jednica izabrati 5 prijava na fer naćin, sad mene zanima po kojim pravilima će oni ocjenjivati prijavu po vašim ili po njihovim, malo mi je to ne jasno jer tu može biti pristranosti.
Datum upita: 01-10-2022

Poštovani, Jednice lokalne samouprave vrše izbor krajnjih korisnika prema vlastitim pravilima. Ta pravila moraju biti u skladu sa poglavljima 2.1.1 i 2.1.2 smjernica javnog poziva. Jedinice lokalne samouprave u svojoj prijavi prilažu dokument u kojem opisuju način izbora krajnjih korisnika i obrazlažu na koji način je osiguran transparentan i fer izbor.

Pitanje: Da li je prihvatljiv aplikant Grad Istočno Sarajevo ukoliko se predložene aktivnosti obavljaju na teritoriji jedne od njegovih JLS (opština) koja je ruralno područje? Ukoliko je prihvatljiv, da li I Grad Istočno Sarajevo i njegova JLS (opština) mogu odvojeno konkurisati kandidujući razli
Datum upita: 03-10-2022

Poštovani, gradovi koji u svom sastavu imaju opštine/općine mogu aplicirati jednom prijavom za cijelu teritoriju grada ili pojedine opštine/općine, ali u tom slučaju opštine/općine na čijim područjima bi se realizove predložene aktivnosti ne mogu biti samostalni  podnosioci prijave.

moje treće pitanje samo nastavak prethodna dva, gdje mi možemo saznati jel se Lokalna jedniica prijavila za ovaj program odnosno da li hoće da se prijavi ili slično. Hvala
Datum upita: 03-10-2022

Poštovani, Informaciju o tome da li jedinica lokalne samouprave namjerava pripremati prijavu za ovaj javni poziv morate potražiti u samoj jedinici lokalne samouprave.

Poštovani, vršim proizvodnju brojlera i želio bih da nabavim dodatno opremu za klanje i pakovanje utovljenih pilića te da napravim prodajno mjesto kod kuće. Da li ulaganja u prethodno navedeno smatraju se prihvatljivi troškovi u okviru ovog projekta? Zahvaljujem se na odgovoru!
Datum upita: 04-10-2022

Poštovani, Pokretanje prerade sirovine iz vlastite proizvodnje (u vašem slučaju klanje i pakovanje utovljenih pilića) i uređenje prodajnog prostora za direktnu prodaju vlastitih proizvoda na gazdinstvu prihvatljivi su troškovi u okviru ovog javnog poziva.

Poštovani, u vezi mog prethodnog pitanja molim vas da mi kao krajnjem korisniku navedete potrebnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za podršku? Zahvaljujem se na odgovoru i srdačan pozdrav!
Datum upita: 04-10-2022

Poštovani, prijavu na ovaj javni poziv podnosi isključivo jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realiziraju predložene investicije i projekti. Jedinice lokalne samouprave u svojoj prijavi predlažu krajnje korisnike.Dokumentacija koja treba biti priložena za svakog krajnjeg korisnika propisana je u Smjernicama javnog poziva, u poglavlju 3.1. Potrebna dokumentacija.

U vezi jučerašnjeg pitanja za klaonicu pilića, namjeravam ugraditi opremu u postojeći objekat pa me zanima da li za taj objekat trebam da imam građevinsku i upotrebnu dozvolu. Odnosno ako namjeravam da gradim iznova objekat da li moram pribaviti i koju građevinsku dokumentaciju kao fizičko lice. SP
Datum upita: 05-10-2022

Poštovani, ukoliko su projektnim prijedlogom predviđeni građevinski radovi, potrebno je posjedovati i priložiti građevinsku dozvolu za iste ili mišljenje nadležne službe da građevinska dozvola za te radove nije potrebna. Ukoliko se radi o ugradnji opreme potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu nad objektom (ZK izvadak) ili Ugovor o zakupu ili koncesiji nad objektom na minimalno 5 godina od datuma objave javnog poziva.

Molim vas da mi pojasnite, bavim se plasteničkom proizvodnjom i namjeravam kupiti sijčicu za kontejnere (plitvice) automatsku. Da li su to prihvatljivi troškovi za podršku kroz projekat.
Datum upita: 05-10-2022

Poštovani, za ovaj javni poziv prihvatljive su investicje putem kojih poljoprivredni proizvođači proširuju mogućnosti ostvarivanja prihoda na način da u svoje poslovanje uvode novu proizvodnju, novi proizvod ili uslugu, kako je objašnjneo u smjernicam javnog poziva u poglavljima 2.3.1.. U vašem slučaju, radi se o unapređenju već postojeće proizvodnje, što po smjernicama javnog poziva nije prihvatljivo.

Poštovani, Postavljam pitanje u ime registrovanog obrtnika koji se bavi uzgojem žitarica, da li je prihvatljiva nabavka kombajna za žetvu. Hvala.
Datum upita: 05-10-2022

Poštovani, za ovaj javni poziv prihvatljive su investicje putem kojih poljoprivredni proizvođači proširuju mogućnosti ostvarivanja prihoda na način da u svoje poslovanje uvode novu proizvodnju, novi proizvod ili uslugu, kako je objašnjeno u smjernicam javnog poziva u poglavljima 2.3.1.. U vašem slučaju, radi se o unapređenju već postojeće proizvodnje u sektoru proizvodnje žitarica, što po smjernicama javnog poziva nije prihvatljivo.

Poštovani u vezi prethodnog pitanja nabavke sijačice automatske za kontejnere, namjeravam da proširim postojeću proizvodnju povrća na proizvodnju rasada za prodaju na tržištu i da napravim prodajno mjesto kod kuće.
Datum upita: 05-10-2022

Poštovani, proizvodnja rasada smatra se unapređenjem postojeće proizvodnje u sektoru proizvodnje povrća i kao takva nije prihvatljiva. Uređenje prodajnog mjesta na gazdinstvu je prihvatljiva aktivnost.

Displaying 1 - 20 of 228123456