Jedini ovlašteni i službeni kanali za prezentaciju Javnih poziva jesu prezentacije i informativne sesije koje organizuje projektno osoblje EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery projekata. Napominjemo da nije dozvoljeno obavljati javne prezentacije Javnih poziva bez prethodnog pismenog odobrenja EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery Projekta.

Bespovratna podrška investicijama

EU4AGRI

Projekat EU4AGRI obuhvata dvije komponente

Bespovratna podrška investicijama

Planirano je ukupno izdvajanje u vrijednosti od 14,8 miliona eura za bespovratnu podršku investicijama

Tehnička pomoć

Tehnička pomoć treba omogućiti realizaciju bespovratne podrške investicijama

Bespovratna podrška investicijama

Planirano je ukupno izdvajanje u vrijednosti od 14,8 miliona eura za bespovratnu podršku investicijama usmjerenu na konkurentnost poljoprivredno-prehrambenog sektora u tri oblasti:

  1. Investicije u primarnu proizvodnju i prerađivačke kapacitete u cilju jačanja tržišne efikasnosti; 
  2.  Jačanje savjetodavnih i stručnih službi u cilju snažnije razmjene znanja i razvoja vještina ;
  3. Jačanje i diversifikacija ruralne ekonomije.

Bespovratna podrška investicijama se koristi kao mehanizam finansiranja projekata za učinkovitu podršku korisnicima i ostvarivanje zacrtanih ciljeva.

Podrška se distribuira putem javnih poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Tehnička pomoć

Tehnička pomoć treba omogućiti realizaciju bespovratne podrške investicijama, uz istovremeni angažman institucionalnih partnera i osiguravanje usvajanja relevantnih znanja, vještina i praksi za realizaciju javnih politika orijentiranih na rezultate. Projektom se predviđaju aktivnosti na jačanju javnih savjetodavnih službi i nadogradnji poljoprivrednih informacionih sistema, što bi trebalo doprinijeti većoj dostupnosti i kvaliteti pruženih usluga. Projekat također planira podršku za unapređenje politika i propisa u skladu sa prioritetima za pristupanje Evropskoj uniji.

EU4AGRI usko sarađuje sa svim institucionalnim partnerima na svim relevantnim nivoima kroz adekvatne projektne strukture, kao i sa predstavnicima nevladinog, akademskog i privatnog sektora, te medijima.
Quality Standards
Quality Standards