Pitanja i odgovori za zatvoreni Javni poziv za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture (jun, 21)

Pretraga pitanja

Displaying 61 – 68 of 681234

Da li se smatra da je pomoć u plasmanu proizvoda vođenje specifično napravljene digitalne knjige proizvodnje za ORGANSKU proizvodnju? (direktna veza za sertifikacionim kućama)?
Datum upita: 05-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 1.3. Ciljevi mjere podrške ruralnoj/lokanoj tržišnoj infrastrukturi je definisano šta se podrazumjeva pod ruralnom i tržišnom infrastrukturom kao i ciljevi Javnog poziva.

Tačka 3.1., stav 6 molimo da pojasnite da li se dostavljaju ugovori sa kranjim korisnicima potpisani između istih i JLS ili između krajnih korisnika i upravitelja, uzimajući u obzir činjenicu da je djelatnost tržnice i pijace data na upravljanje javnom preduzeću, te da ono obavlja tu djelatnost?
Datum upita: 07-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Navedene Ugovore Podnosilac prijave nije u obavezi dostaviti u procesu prijavljivanja, ali će iste morati dostaviti u slučaju ako predmetna prijava bude odabrana za financijsku podršku. Navedenim Ugovorima će se dokumentirati broj krajnjih korisnika naveden u Prijavi kao i uslovi korištenja predmetne tržišne infrastrukture. JLS potpisuje Ugovore sa krajnjim korisnicima.

Ukoliko planiramo adaptirati postojeći prostor uknjižen na JLS sta se podrazumijeva pod Upotrebnom dozvolom za postojeću infrastrukturu (u slučaju opremanja infrastrukture prihvatljivom opremom i/ili pružanja konsultantskih usluga)?
Datum upita: 07-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Postojeća tržišna infrastruktura mora ispunjavati tehničke uslove i imati Upotrebnu dozvolu kako bi bila korištena. Ukoliko podnosilac prijave u sklopu projektnog prijedloga vrši opremanje iste kako bi unaprijedio uslugu obavezan je dostaviti Upotrebnu dozvolu iz koje se vidi da predmetna infrastruktura ima odobrenje za korištenje a samim time i da se radi o legalno izgrađenom objektu.

Glavni projekat rekonstrukcije gradske pijace je gotov, započet je proces revizije iste i građevinska dozvola bi trebala biti izdata do kraja mjeseca juna. Opština je vlasnik, bila bi i upravitelj. Naravno, izdaje i građevinsku dozvolu. Da li je naša prijava prihvatljiva?
Datum upita: 08-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Molimo vas da pogledate ranije odgovoreno pitanje od 17.05.2021. godine.

Poštovani, pripremamo prijavu za navedeni poziv, u pitanju su isključivo građevinski radovi (izgradnja) u što nije uključeno opremanje tržnice. U slučaju da nam projekt bude odobren, mora li tržnica biti stavljena u funkciju završetkom projekta ili samo završeni radovi za koje tražimo sredstva?
Datum upita: 09-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. u tačci 2.7.1., stav 4 je navedeno da će se realizacijom projekta osigurati direktna korist za minimalno 20 korisnika, što će podnosilac prijave morati dokumentovati. Ukoliko infrastruktura nije u funkciji neće biti moguće zadovoljiti ovaj kriterij.

Da li obrazci Budžet projekta, Logički okvir te Plan aktivnosti trebaju biti potpisani i ovjereni od strane odgovorne osobe,? Da li se u pismu namjere mora ispuniti dio o subvencioranju cijene za korištenje ruralne inf. ako se u prijavnom obrazcu navede da se po istom neće davati povlastice.
Datum upita: 09-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Prijavni obrazac mora biti potpisan od strane odgovorne osobe kao i ostali obrazci koje podnosilac prijave popunjava. Ukoliko u prijavnom obrazcu nije navedeno da će krajnji korisnici koristiti predmetnu infrastrukturu po subvencioniranim cijenama tada se pismo namjere odnosi samo na broj krajnjih korisnika predmetne infrastrukture. Navedeni broj krajnjih korisnika će postati ugovorna obaveza za podnosioca prijave.

Poštovani, općina Olovo je započela projekat u ruralnom području jednog turističkog izletišta, u kojem je pored ostaloga u toku izgradnja određenog broja bungalova. Konkretno pitanje se odnosi možemo li aplicirati za izgradnju bungalova?
Datum upita: 09-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 1.1. Smjernica za podnosioce je navedeno da se javni poziv kao i smjernice za potencijalne podnosioce prijava isključivo odnosi na mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 1.3. Ciljevi mjere podrške ruralnoj/lokanoj tržišnoj infrastrukturi je dato pojašnjenje šta se smatra ruralnom i tržišnom infrastrukturom.

 

 

Zbunilo nas je nečije pitanje o potpisivanju i ovjeravanju obrazaca. Vaš odgovor je:” Prijavni obrazac mora biti potpisan od strane odgovorne osobe kao i ostali obrasci koje podnosilac prijave popunjava”. Neki obrasci imaju mjesto za potpis i pečat ali ne svi (recimo: logički okvir itd.) Pojasnite
Datum upita: 09-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Svi obrazci koje podnosilac prijave popunjava, bez obzira da li je na njima naznačeno mjesto za potpis i pečat trebaju biti potpisani od strane odgovorne osobe.

Displaying 61 – 68 of 681234