Projekat Evropske unije EU4AGRI je 30. jula 2020. godine objavio javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. 

Po zatvaranju javnog poziva 30. septembra 2020. godine, zaprimljena su ukupno 74 projektna prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva.  

Preliminarna lista je objavljena na relevantnim web stranicama 18. februara 2021. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 25. februar 2021. godine do 17:00 sati.  

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je procesuirala prigovore i donijela zaključke na podnesene progovore.  U skladu sa dostavljenim zaključcima projekat EU4AGRI objavljuje finalnu listu korisnika kako slijedi: 

Redni broj Naziv podnosioca prijave Grad/opština Odabrana prijava 
1. MADI d.o.o. Tešanj Tešanj DA 
2. Mljekara PAĐENI d.o.o. Bileća Bileća DA 
3. VIMAR GROUPE d.o.o. Visoko Visoko DA 
4. ŽUVELA – HB d.o.o. Stolac Stolac DA 
5. Kuća prirode d.o.o. Sarajevo Sarajevo DA 
6. Ognjište d.o.o. Banja Luka Banja Luka DA 
7. ZP KOMERC Bijeljina Bijeljina DA 
8. SZR KLANICA SARA Brod Brod DA 
9. Meggle Mljekara d.o.o. Bihać Bihać DA 
10. MLIN PAVLOVlĆ d.o.o. Bijeljina Bijeljina DA 
11. Ml TULUMOVlĆ d.o.o. Laktaši  Laktaši DA 
12. VELVET TRADE d.o.o. Vogošća Vogošća DA 
13. MI Semko d.o.o Visoko Visoko DA 
14. Ajdin-Trade d.o.o Visoko Visoko DA 
15. ĐURIĆ d.o.o. Modriča Modriča DA 
16. Voćar d.o.o. Brčko Brčko distrikt BiH DA 

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na konačnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor. 

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).